Molekula inorganikoak: URA. Beste biomolekula inorganikoak.Ur molekularen egitura : m
olekula dipolarra da

Oxigeno atomo bat eta bi hidrogeno atomo lotura kobalentearen bidez ( bi elektroi bikote konpartitzen dira) => konfigurazio egonkorraoxigeno atomoan 4 orbital hibrido sortzen dira, orbitalen orientazio espaziala tetraedrikoa izanik. Honek determinatzen du 104,5 ยบ angelua lotura kobalentearentzat eta konformazio espaziala berezia non bi orbitalak izango dira loturagarriak.
k
k
Lotura kobalenteak eratzean ur molekuk hartzen du konformazio espaziala asimetrikoa: hidrogenozko bi atomoak oxigenoaren alde banatan jartzen dira,

i49_water_molecules_con_c_la_784.jpg
i49_water_molecules_con_c_la_784.jpg
agua.jpg
agua.jpg


Gainera oxigenoa oso atomo elektronegatiboa da (elektroiak erakartzeko joera handia du ), eta lotura bakoitzeko elektroiak indar handiagoarekin erakartzen ditu. Hau dela etanahiz karga aldetik molekula neutroa izan , elektroien banaketa asimetrikoa dagoenez bi zonalde ezberdintzen dira : karga negatibo dentsitatea handia eta karga negatibo dentsitate txikia.Beraz molekula dipolarra dugu.
j
j
Kargen desoreka dela-eta, ur molekulen artean erakarpen-indar elektrostatikoak sortzen dira. Lotura ahulak -> hidrogeno zubiak ( gehienez 4 lotura molekula bakoitzarako)
H bonds.gif
hidrog zubiak.jpg
1.- UR molekularen ezaugarri fisikokimikoak:
Molekula polarra da eta ezaugarri honetik eratortzen dira bere propietate fisikokimikoak eta, URA-k bizidunetan betetzen dituen funtzio guztiak:

1.- DisilbatzaileaUrak substantzia gehienak disolbatzen ditu ( disolbatzeile unibertsala). Propietate hau bizirako oso garrantzitsua da , zeren ahalbideratzen ditu erreakzio kimikoak.Disolbatzaile papera molekula dipolarra izatearen ondorioa da: Beste susbtantziekin hidrogeno zubiak eratzean substantzia hauek disolbatu egiten dira.
  • Uretan disolbatzen diren substantziak => hidrofilikoak. Substantzia hauen molekulak ur molekulekin hidrogeno zubiak eraikitzean uraren sare-egituran kokaturik geratzen dira.

solbatazioa.jpg
solbatazioa.jpg
lotura ionikoak dituen konposatu baten disoluzioa => solbatazio fenomenoa

  • uretan disolbaezinak diren substantziak => hidrofoboak. Substantzia hauek ezin dute hidrogeno zubiak sortu ( apolarrak dira) eta uraren sare-egitura apurtzen dute. Molekula apolarren inguruan ur molekulek kaiola itxurako egiturak sortzen dituzte. ( interakzio hidrofobikoak)

external image figurat0413.jpg
external image figurat0413.jpg
  • uretan bai disolbatzaile organikoetan disolbagarriak direnak => anfipatikoak . Molekula organiko asko ( gantz azidoak, fosfolipidoak, ..) agertzen dituzte zonalde polarrak ( uretan disolbatzen direnak) eta zonalde apolarrak ( hidrofoboak) . Honen ondorioz egitura bereziak sortzen dira => Mizelak
micelas.jpg

Disoluzio motak :
disoluzio molekularrak: solutua molekula organiko txikiak polarrak ( alkohola, gluzidoak,aminoazidoak ...)
disoluzio ionikoak : solutua elektrolitoak dira, gatzak disolbatzean ioietan disotziatzen dira
dispertsio koloidalak: solutua makromolekulak dira ( proteinak, azido nukleikoak, polisakaridoak, ..) Molekula handia hauek ( 1nm eta 1 micra tamainukoak) talde polarrak dituztenez, ez dira sedimentatzen , ur molekulekin hidrogeno zubiak eratzen dituztelako.